«پروژه‌های راما» چیست؟

«پروژه‌های هنری راما» تلاشی است برای باز-تعریف همکاری و همراهی میان تودۀ هنری (هنرمندان، منتقدان، پژوهشگران و …) در چارچوب مجموعه‌ای از پروژه‌ها.

 

راما بر این باور است:

– ایجاد هر شکلی از تغییر در جهان و بازار هنر، تنها با تشکل‌یابی آزادانۀ تودۀ هنری امکان‌پذیر است.

– آنچه در میدان هنر ایران دیده می‌شود، مؤید ضرورت چنین تغییری، و به تبع آن، ضرورت چنین تشکل‌یافتگی‌ای است.

– حرکت به سمت تعریف پروژه‌های اشتراکی (در تولید، توزیع و بازنشر هنر) و حفظ و تقویت رویکردی مبتنی بر کمک متقابل، مسیر پیشنهادی راما برای چنین تغییری است.

– تغییر در میدان هنر، فارغ از آنچه در بیرون این میدان می‌گذرد، ناممکن و بی‌دوام است. به باور ما، تغییر در این میدان بخشی از تلاشی گسترده‌تر برای ایجاد تغییر در جهان است.

– راما مجموعه‌ای کاملاً غیرانتفاعی است.

– راما برای حضور و همراهی همگان گشوده است، مگر آنجا که خطوط قرمزش نقض می‌شوند.

– خطوط قرمز ما عبارتند از: بازنمایی شیئ‌انگارانه (شیئ‌انگاری تن، فقر، دیگری و اشکال گوناگون اگزوتیسم و سکسیسم)، فکر و اثر بر اساس خطوط اندیشۀ استعماری، نخبه‌گرایی (سیاسی، اقتصادی و آرتیستیک)، نقدناپذیری و ناهمسازی در جریان کمک متقابل.