تعریضی بر یک اعتراض

۰ . نمایشگاهی از نقاشی‌های تهمینه میلانی در گالری ایوان برگزار شده است. همزمان در مواجهه با بی‌مایگی و قیمت‌های نجومی آثار و برخورد خصمانه‌ی مدیران گالری، نارضایتی‌های پراکنده‌ی برخی هنرمندان و هنرجویان از این نمایش شکل اعتراض به خود گرفته است. اغلب اعتراض‌ها که بیش‌ازهمه معطوف به ورود فردی «غریبه» یا «نقاشی غیرحرفه‌ای» به میدان ارائه و فروش بوده، میلانی را سودجویی تصویر می‌کند که صرفاً به‌مدد استفاده از سرمایه‌ی اجتماعی و نمادین خود در میدانی دیگر و با ارائه‌ی آثاری نازل، افتضاح دیگری را در جوّ هنرهای تجسمی رقم زده و عرصه را برای دانشجویان و فعالان حرفه‌ای این رشته تنگ‌تر کرده است. «بیانیه» یا «اعلام موضعِ» پیشِ رو بیشتر درباره‌ی این اعتراض‌هاست تا درباره‌ی خودِ نمایشگاه.

ادامه خواندن “تعریضی بر یک اعتراض”