ادای سهم در تعریف «کلیدواژگان هنر»

جولیان استالابراس

 

مستند

هنر مستند، به‌ویژه در عرصه‌ی دوسالانه، در حال چیرگی است. چنانکه مایاکُفسکی در زمانه‌ی دگرگونی گسترده و شتابنده‌ی پیشین توضیح داده است، خیال از قالب رنگ‌پریده‌ی تولیداتش خارج شد و با زندگی تطبیق یافت. مشاهده‌گری و امر واقع از خلال کارهای بیشمار، به‌ویژه ویدئو، با ساخت نئو-کانسپچوال می‌جنگند. شکاف جهانی نابرابری نژادها، جنس‌ها، طبقه‌ها، و ملت‌ها آشکار است؛ اما با چه تأثیری؟

ادامه خواندن “ادای سهم در تعریف «کلیدواژگان هنر»”